‘Kicking Bird’ historical pictures (exact matches)

Kicking bird, Kiowa Chief
Kicking bird, Kiowa Chief
Kicking Bird
Kicking Bird
Kiowa Chief Kicking bird [Striking Eagle, T'ene-angopte]
Kiowa Chief Kicking bird [Striking Eagle, T'ene-angopte]
  • First
  • < Prev
  • Next >